UFA Slot

แครอทกับประโยชน์ต่อสุขภาพ

แครอท เป็นพืชในตระกูลผักชีที่มีหัวอยู่ใต้ดิน มีสีสันหลากหลายทั้งส้ม แดง เหลือง ขาว และม่วง สามารถรับประทานได้ทั้งส่วนหัวที่อยู่ใต้ดินและใบ แต่ส่วนหัวจะเป็นที่นิยมนำมาใช้รับประทานเป็นอาหารได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบดิบ คั้นน้ำ ผ่านการปรุงสุก หรือใช้ปรุงเป็นขนม

รวมถึงอาจใช้เป็นยาก็ได้เช่นกันแครอทเป็นพืชที่ขึ้นชื่อว่าอุดมไปด้วยวิตามินและสารอาหารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย โดยเฉพาะเบต้าแคโรทีน พบได้มากในพืช ผัก ผลไม้ และธัญพืชต่าง ๆ ปกติแล้วร่างกายของมนุษย์สามารถเปลี่ยนเบต้าแคโรทีนให้ไปเป็นวิตามินเอได้

และอาจทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) การรับประทานแครอทเชื่อว่าอาจมีส่วนช่วยในการรักษาโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคไฟโบรมัยอัลเจีย รวมถึงการขาดวิตามินเอ วิตามินซี และสังกะสี นอกจากนี้แครอทยังประกอบไปด้วยกากใย

อาหารที่เชื่อว่ามีส่วนช่วยปรับปรุงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก และยังช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบขับถ่ายอีกด้วย แต่ข้อพิสูจน์หรือหลักฐานทางการแพทย์มีมากน้อยเพียงใดที่จะช่วยยืนยันสรรพคุณ ประโยชน์ และความปลอดภัยของการรับประทานแครอทที่มีบทบาทหรือส่วนช่วยในการรักษาโรคเหล่านี้

การรักษาด้วยแครอทที่อาจได้ผล

โรคขาดวิตามินเอ โดยปกติแล้วเมื่อรับประทานแครอทเข้าไปร่างกายจะสามารถเปลี่ยนเบต้าแคโรทีนให้เป็นวิตามินเอ ซึ่งมีงานวิจัยบางงานเกี่ยวกับการรับประทานแยมแครอท 1 ช้อนทุกวัน ต่อเนื่องเป็นเวลา 10 สัปดาห์ พบว่าสามารถช่วยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของเด็กที่เป็นโรคขาดวิตามินเอ

และยังมีงานวิจัยอื่น ๆ เกี่ยวกับการรับประทานแครอทขูดในปริมาณ 100 กรัมทุกวัน ต่อเนื่องเป็นเวลา 60 วันโดยทำการศึกษาทดลองกับผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ พบว่าระดับวิตามินเอเพิ่มสูงขึ้นในผู้ที่กำลังตั้งครรภ์บางคนที่มีความเสี่ยงต่อการขาดวิตามินเอ

UFA Slot

การรักษาด้วยแครอทที่เป็นไปได้ แต่ยังมีหลักฐานสนับสนุนไม่เพียงพอ

โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก มีการศึกษาทดลองเกี่ยวกับพลาสมาและอาหารที่มีส่วนประกอบของแคโรทีนอยด์และความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก พบว่าระดับพลาสม่าแคโรทีนอยด์สูงอาจทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากได้น้อย

ซึ่งจากการศึกษานี้ได้แนะนำว่าการรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนอาจทำหน้าที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชายวัยหนุ่มได้ แต่เนื่องจากหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะสรุปถึงคุณสมบัติดังกล่าวของแครอทได้ จึงยังจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

เพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระและลดการเกิดออกซิเดชันของไขมัน ไขมันและโรคอ้วนเป็นปัจจัยหนึ่งที่เพิ่มความเสี่ยงให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคหลอดเลือดและหัวใจ กลุ่มอาการเมตาบอลิก และโรคเบาหวาน ซึ่งมีการศึกษาชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับประสิทธิภาพของน้ำแครอทโดยให้กลุ่มตัวอย่างเพศชายจำนวน 8 คนและเพศหญิงจำนวน 9 คนบริโภคน้ำแครอทคั้นสดในปริมาณ 16 ออนซ์

ทุกวันเป็นเวลา 3 เดือนและเก็บตัวอย่างเลือดทั้งก่อนและหลังการทดลอง พบว่าการบริโภคน้ำแครอทเพิ่มความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของพลาสม่าอย่างมีนัยสำคัญ แต่เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีจำนวนน้อยและหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะสรุปถึงคุณสมบัติดังกล่าวของแครอทได้ จึงยังจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

บทความแนะนำ

ท้องเสีย นอกจากแครอทจะอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนแล้ว ยังอุดมไปด้วยกากใยอาหาร ซึ่งอาจมีส่วนช่วยปรับปรุงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก รวมถึงอาการท้องเสีย ซึ่งจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับการให้ทารกและเด็กเล็กที่มีอาการท้องเสียอย่างเฉียบพลัน

อายุระหว่าง 3-48 เดือนที่มีภาวะขาดน้ำไม่มากถึงระดับปานกลางจากอาการท้องเสีย รับประทานสารละลายเกลือแร่ที่มีส่วนผสมของแครอทและข้าว พบว่ากลุ่มตัวอย่างถ่ายอุจจาระและมีระยะเวลาที่เกิดอาการท้องเสียลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่เนื่องจากหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะสรุปถึงคุณสมบัติดังกล่าวของแครอทได้ จึงยังจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมต่อไป


อ่านบทความข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ centralwebtechnologies.com อัพเดตทุกสัปดาห์

UFA Slot

Releated