ผู้ว่าฯ กทม.เปิดนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ “Ichigo-Ichie ”

ผู้ว่าฯ กทม.เปิดนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ “Ichigo-Ichie ”

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ “Ichigo-Ichie (อิจิโกะ อิจิเอะ)” จัดโดยภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชัย เอกพลากร หัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์ ดร.สิริธร ศรีชลาคม รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต นายรัชพล อัศวอุดมกุล ผู้แทนนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาทัศนศิลป์รุ่นที่ 36 คณะกรรมการจัดงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมพิธี ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

นายชัชชาติกล่าวว่า พื้นที่ศิลปะที่มีคุณภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อเมือง เมืองที่จะมีความศิวิไลซ์ได้ต้องมีวัฒนธรรม มีศิลปะ เมืองที่มีอาคารแต่ไม่มีศิลปะและวัฒนธรรมแฝงอยู่ถือว่าเป็นเมืองที่ไม่มีชีวิตชีวาจะเห็นได้ว่าช่วง 1 เดือนที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีการแสดงศิลปะมากมาย เช่น ดนตรีในสวน หนังกลางแปลง การวาดรูประหว่างเล่นดนตรีซึ่งถือเป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้กับประชาชนได้เนื่องจากศิลปะเป็นสิ่งสำคัญ

“วันนี้ต้องขอขอบคุณน้อง ๆ นิสิตที่แสดงผลงานศิลปะในนิทรรศการนี้ให้พวกเราดู สำหรับการตัดสินในเรื่องของผลงานศิลปะเป็นสิ่งที่ยาก เพราะว่าเป็นมุมมองของแต่ละบุคคล สำหรับความหมายของงานนิทรรศการนี้เป็นสิ่งที่ผมชื่นชอบมากเนื่องจาก “Ichigo-Ichie อิจิโกะ อิจิเอะ” เป็นสุภาษิตโบราณของชาวญี่ปุ่น แปลว่า การได้พบกันครั้งเดียว ดังนั้น ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในชีวิต Once in a lifetime นั่นหมายความว่าทุกวินาทีในชีวิตเรามันไม่สามารถเอากลับคืนมาได้ หน้าที่ของเราคือทำวินาทีนี้ให้ดีที่สุดเหมือนกับน้อง ๆ ที่ทำผลงานในวันนี้ ขอแสดงความยินดีและให้กำลังใจกับน้องๆทุกท่าน” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวถึงงานนิทรรศการศิลปะ

ผู้ว่าฯ กทม.เปิดนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ “Ichigo-Ichie ”

ด้าน ดร.สิริธร ศรีชลาคม กล่าวว่า “งานที่นิสิตพัฒนามาจัดแสดงในนิทรรศการ เชื่อว่าเป็นการแสดงศักยภาพที่สั่งสมมาตลอดการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเป็น dot ที่สำคัญ หมายถึง ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมาซึ่งหากยิ่งเราสะสมจุดไว้เยอะ เราก็มีโอกาสจะต่อจุดให้เป็นคำตอบต่าง ๆ ได้มากขึ้น (collect and connect the dots) และยิ่งทำให้เรามีโอกาสต่อยอดได้ดีขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ งานนิทรรศการดังกล่าวยังเป็นการเผยแพร่ศิลปะ 4 สาขา ให้บุคคลทั่วไปได้เข้าถึงและรับชม เพิ่มโอกาสให้กรุงเทพฯเป็นเมืองที่เปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ มีกิจกรรมนอกบ้านที่เป็นทางเลือกให้ประชาชนได้สัมผัสการจัดงานนิทรรศการอีกด้วย

อีกทั้งยังช่วยเปิดโอกาสให้แก่ศิลปินรุ่นใหม่และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมนิทรรศการ เพื่อให้มีพลังสร้างสรรค์ ซึ่งความคิดสร้างสรรค์นี้จะเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดอนาคตและทิศทางของเมืองด้วย”

ทั้งนี้ นิทรรศการศิลปนิพนธ์ “Ichigo-Ichie (อิจิโกะ อิจิเอะ)” เป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อแสดงงานศิลปนิพนธ์ของนิสิตชั้นปีการศึกษาที่ 4 ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยครอบคลุมเนื้อหา ด้านผลงานศิลปะทางทัศนศิลป์ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ ผลงานทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ์ ศิลปะภาพถ่ายและสื่อประสมเพื่อแสดงศักยภาพตลอด 4 ปี ที่ได้ศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยนิทรรศการจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้-31 ก.ค. 65 ซึ่งจัดพื้นที่แสดงงานตามแต่ละเอก ได้แก่ เอกประติมากรรมที่ชั้น 1 เอกศิลปะภาพพิมพ์ที่ชั้น 3 เอกศิลปะภาพถ่ายและสื่อประสมที่ชั้น 4 และเอกจิตรกรรมที่ชั้น 5 ซึ่งนิทรรศการและผลงานศิลปะของนิสิตศิลปินทั้ง 4 สาขาวิชา จะช่วยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รวมถึงเผยแพร่วงการศิลปะให้กว้างขวางและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมนิทรรศการ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ centralwebtechnologies.com

UFA Slot

Releated